Utvikle en leder – og få vekst i organisasjonen


En bedrift kan ikke vokse utad før lederen vokser på innsiden.  Jeg blir ofte forundret over hvor mye penger, energi og markedsføring ulike organisasjoner bruker på områder som ikke gir vekst.  Flotte brosjyrer og fengende slagord kan aldri kompensere for inkompetent ledelse.  En organisasjons styrke er et direkte resultat av ledernes styrke.  Svake ledere = svake organisasjoner, sterke ledere = sterke organisasjoner.