Forfatteren

SAM_0498
”Hvis en leder utviser kompetanse, genuin omtanke for andre og beundringsverdig karakter, da vil mennesker følge etter”

John Kjetil Wang-Hansen. Født i 1962 i Tønsberg men anser meg selv som sørlending. Familien flyttet til Arendal på midten av 1960-tallet hvor jeg hadde min oppvekst og grunnleggende skolegang. Jeg er eldst av 4 søsken. I dag er jeg bosatt i Indre Østfold med egen familie. Jeg er gift med Ingrid (1994) og sammen har vi to døtre.

Min bakgrunn har jeg i hovedsak fra Forsvaret (33 år) og Kriminalomsorgen (siden 1991). Grunnleggende befals- og offisersutdanning fra Hæren og etats- og lederutdanning fra Kriminalomsorgen. I dag er jeg spesialrådgiver i arbeidstakerorganisasjonen Delta (YS) hvor jeg også innehar et verv som leder av en medlemsorganisasjon (Kriminalomsorgens Lederforbund).

Min første formelle lederfunksjon fikk jeg som ung sersjant i 1983. Siden den gangen har jeg hatt gledene og utfordringene med å lede mennesker og organisasjoner. Lederskapet er min store lidenskap og interesse. For meg er det slik at alt står og faller med lederskapet og kan derfor ikke overlates til tilfeldigheter.

Kontaktinformasjon;

E-post: john_wang_hansen@hotmail.com

Telefon: 957 05 301

Hjemmeside/blogg: http://www.lederskap.wordpress.com