Kurs og seminar

KURS OG SEMINARER FOR DEG SOM ØNSKER Å BLI BEDRE SOM LEDER!
Gripbart lederskap - relasjonelle aspekt ved lederrollen. Foredrag for offiserer på kurs ved Heimevernets Skole- og Kompetansesenter, Dombås
Gripbart lederskap – relasjonelle aspekt ved lederrollen. Foredrag for offiserer på kurs ved Heimevernets Skole- og Kompetansesenter, Dombås

 

 

 

 

 

 

«Wang-Hansen har et rolig og behagelig vesen og en fantastisk fremstillingsevne. Han har en evne til å få folk til å lytte. Stoffet er av den art at det bevisstgjør et hvert individs handlinger i hverdagen, uansett samfunnslag og stilling. Alle vil kunne ha nytte av dette for å bevisstgjøre sine egne handlinger og vite litt om hvordan andre vil reagere på våre handlinger.» – Jon-Marius

KURS:

”Gripbart lederskap”- Individuell Lederbevisstgjøring

Temaer: Gruppe og individ, typeindikator og lederstiltester, ledelse på organisasjonsnivå, handlingskompetanse, relasjonelle aspekt ved lederskapet, lederen og integritet, lederskap i praksis, individuell plan for lederutvikling. Individuelle og gruppeoppgaver

Minimum 2 dager

”Lederen og lederskapet

Temaer: Etablering av team, refleksjon som læringsgrunnlag, persepsjon og kommunikasjon, verdier og kulturer, problemløsning og konflikthåndtering, forsvarsmekanismer og motstandshåndtering, roller, grenser og grenser betydning, motivasjon og emosjoner.

Minimum 4 (5) dager

Foredrag for ledere ved Kriminalomsorgen Kongsvinger fengsel
Foredrag for ledere ved Kriminalomsorgen Kongsvinger fengsel

 

 

 

 

 

 

 

SEMINAR / FOREDRAG:

Temaer (10): Gripbart lederskap – relasjonelle aspekt ved lederrollen, Gripbar visjon, Gripbar prioritering, Gripbar teambygging, Gripbar konfliktløsning, Gripbar holdninger, Gripbar integritet og karakter, Gripbart empowerment, Gripbar endringsledelse, Gripbar selvledelse, Gripbar relasjonsbygging.

Ta kontakt for tilbud og skreddersydde løsninger for deg og din organisasjon: john_wang_hansen@hotmail.com eller ring 957 05 301!

«Jeg har hatt meget, meget godt utbytte av dette kurset. Innholdet i foredragene var glimrende og utrolig læringsnyttig. Fremførelsen av stoffet var gjort på en utmerket og pedagogisk måte. Det ble fremført med stort engasjement og innlevelse. Anbefales på det sterkeste til det sivile ledermarkedet også. Glimrende og profesjonelt!!! – Magnus

Lederbevisstgjøring for dekaner og prorektor ved Høgskolen i Nesna
Lederbevisstgjøring for dekaner og prorektor ved Høgskolen i Nesna