Gi opp rettighetene dine – gå videre som leder og menneske…


Tommy og TigernDet høres ikke bra ut. Å gi opp våre rettigheter. Av og til i livet møter vi hendelser og mennesker som gjør oss urett. Det kan være i arbeidslivet, i familien eller andre arenaer. Noen ganger blir våre rettigheter krenket så mye at det rammes av lovverket. Derfor har vi domstoler som skal straffe forbryteren og gi oss oppreisning og rettferdighet. Selv om det siste ikke alltid lar seg gjøre.

Når jeg snakker om å oppgi noen rettigheter – ikke minst som leder – er det i situasjoner der jeg opplever at mennesker gjør og sier ting som jeg føler krenker mine rettigheter. I en slik situasjon har vi to valg.

Valget står mellom å bruke tid og energi på hvordan «det burde ha vært» eller å bruke den samme tiden og energien på å fokusere på hvordan fremtiden skal bli. Ærgjerrighet og stolthet er gode egenskaper. Så lenge det ikke tar overhånd. Vi skal slåss for vår integritet og rettferdighet. Samtidig så kan ærgjerrighet og stolthet bli vårt største hinder for å utvikle oss videre mot de mål vi har satt oss.

Selv om sannhet og rettferdighet (både moralsk og juridisk) er på din side, så vil du i noen sammenhenger kanskje aldri greie å rette det opp. Et problem som kan løses, bør løses. Et problem som ikke lar seg løse, er ikke et problem, men livets realitet. Vi må gå videre. Dersom du kontinuerlig slåss for dine rettigheter, vil det gjøre deg ergerlig og irritert. På ett eller annet tidspunkt vil prestisjen slå inn. Da mister vi realismen og logikken i oss selv. For prestisjejaget rammer kun oss selv.

forgivenessIrritasjon, sinne, stolthet og prestisje jag er alle destruktive og negative emosjoner når disse fyller vår hverdag. De tapper din energi og gjør deg negativ. Kanskje også paranoid i de ekstreme tilfellene. Og, ikke minst, når mennesker fokuserer på sine rettigheter ser de ofte bakover når de burde se fremover. Det er ingen utvikling og fremdrift i en slik situasjon.

Når vi slutter å bekymre oss over de rettighetene som bryter oss ned og som vi i liten grad kan gjøre noe med, kan vi endre fokus mot fremtiden og frigjør oss til å fortsette reisen. Vi anerkjenner den urett, men vi tilgir dem og fokuserer heller på hva vi kan kontrollere – vårt ansvar. Når vi gjør dette bygger vi vår energi, bygger vårt potensial og utvikler våre perspektiver.

John Kjetil Wang-Hansen

Juli 2013

Mennesker gjør hva mennesker ser…


”Hvis du ser på alle religioner og livssyn i verden vil du finne at de alle har en tilnærmet identisk ”gylden regel”. Det finnes universelle overførbare fundamentale sannheter i forhold til hvordan du behandler mennesker både innenfor business og i andre deler av livet”. – Fred Smith, Federal Express

I ditt liv som leder finnes det mange ting som er utenfor din kontroll. Du kan ikke kontrollere hva andre mennesker sier eller tenker om deg. Du kan ikke kontrollere dine konkurrenters markedstaktikker. Du kan ikke kontrollere nasjonalbudsjettet, aksjemarkedet eller været. Men midt i en usikker virkelighet, i konstant endring, finnes det en ting du kan ha full kontroll over. Din integritet. For når det kommer til sannferdighet og etikk er du herre over egen skjebne. Andre mennesker og begivenheter vil kunne teste dette på ulike måter, men til syvende og sist så er det du som styrer og kontrollerer din egen integritet.

Integritet er altomsluttende. Det er ikke noe du kun utøver i hjemmet, på jobben eller på andre livs arenaer. Mennesker med integritet lever ikke et fleredelt liv; deres etikk styrer deres måte å behandle andre mennesker på. Deres overordnede karakter er den samme uansett hvor de er eller hva de gjør.

Dette fundamentale element i lederskapet krysser geografiske, religiøse, kulturelle og sosioøkonomiske grenser. Som grunnleggeren av Federal Express (USA), Fred Smith sa; ”Hvis du ser på alle religioner og livssyn i verden vil du finne at de alle har en tilnærmet identisk ”gylden regel”. Det finnes universelle overførbare fundamentale sannheter i forhold til hvordan du behandler mennesker både innenfor business og i andre deler av livet”.

Når du følger den gylne regel, og lever med integritet, går du foran som et eksempel som har langt større innvirkning enn noen form for ord du kunne si. Hvorfor er det å lede ved å gå foran som et godt eksempel så kraftfullt? Fordi mennesker gjør hva mennesker ser! Hva ligger det i disse fem ordene som påvirker vårt lederskap i så stor grad?

Motivasjon

Det er motivasjonsprinsipp nr 1! Hvis du ønsker å motivere dine medarbeidere (hvilket er kjennetegnet på en leder fremfor en sjef), må du selv bli motivert for personlig og profesjonell vekst. Eksempelets makt er en velbrukt klisjé, men den er like fullt ekstremt viktig. En leder frigjør menneskers potensial gjennom motivasjon. Det skaper kreativitet og handlekraft. Dersom du ønsker å endre holdninger og verdier i din organisasjon, må det skje i riktig rekkefølge; endring av holdninger og verdier skjer gjennom endring av adferd først. Og det starter alltid med lederen. Som leder må du først og fremst påvirke medarbeidernes indre motivatorer – i tillegg til de ytre. Husk; – folk gjør hva folk ser!

Trening og opplæring

Det opplæringsprinsipp nr 1! Når noen spør om hvordan vi lærer opp / trener andre er det fort gjort å svare; mennesker gjør hva mennesker ser. Dersom medarbeiderne ser at deres ledere konstant lærer og tilegner seg nye egenskaper og kompetanse, vil de sakte men sikkert gjøre det samme. Derfor er det så viktig at ledere skaper en kultur i sine organisasjoner der man forventer at folk utvikler seg og hele tiden ønsker å lære. En kjerneverdi i lederskapet er utvikling og læring. Når mennesker utvikler seg er det kjennetegn på trivsel og økt effektivitet i organisasjonen. Alt for mange ledere er imidlertid redd for at medarbeiderne skal bli bedre enn dem selv på enkelte områder. I stede for å finne og utvikle medarbeidernes styrker og egenskaper, holdes dem nede. Hvor er ditt fokus?

Mentor

Det er mentorprinsipp nr 1. Hva gjør du som leder når du er mentor for en annen? Du gir vedkommende innsikt i hva du erfarer og har erfart over tid og hvordan disse erfaringene blir håndtert. Målet er selvfølgelig at personen du er mentor for, lærer av dine feil og suksesser. Når så de selv havner i en tilsvarende situasjon, så har han eller hun større mulighet til å ta de rette avgjørelsene. Som mentor er et menneske på toppen av innflytelses- og påvirkningsstigen. Dette er, i motsetning til ideene bak coaching, en rolle du ikke kan ta på eget initiativ. Det er andre som gjør deg til mentor, basert på dine erfaringer som leder over lang tid. Tid du har brukt på å utvikle mennesker og organisasjoner. Mennesker finner sin mentor, ikke motsatt.

Verdier

Det er verdiprinsipp nr 1. En organisasjon kan bruke mye tid på å formulere imponerende og slagkraftige kjerneverdier, men disse verdiene betyr ingenting dersom lederne ikke går foran som gode eksempler – hver dag. Alt for ofte skapes kjerneverdier og visjoner som aldri blir mer enn ord på et papir. Mennesker ”lekker” – visjoner, verdier, mål og forventninger, må kommuniseres kontinuerlig fordi folk glemmer. Mange visjoner er kun ”trademarks” – korte slagord som forbinder organisasjonen med et produkt. En visjon må alltid være et verktøy som lederne kommuniserer hver dag, på møter og samlinger. En rett utformet visjon, kommunisert på rett måte og jevnlig, er langt viktigere en den 1000 siders strategiske planen som ingen leser. En visjon er et krystallklart bilde av fremtiden som skaper entusiasme og energi hos medarbeiderne. En god visjon inneholder også organisasjonens kjerneverdier.

Hvis vi ønsker å lede gjennom eksempelets makt på en positiv måte, må vi hele tiden leve et liv med integritet. Når ting er på plass inne i oss, vil vi lede riktig overfor våre omgivelser. Det starter med oss og sprer seg utover til alle innenfor den innflytelsessirkelen av mennesker vi har rundt oss.

Hvis du ønsker å være en suksessrik leder gjennom turbulente tider, lev med integritet og led gjennom eksempelets makt. Husk – mennesker gjør hva mennesker ser!

 

John Kjetil Wang-Hansen / april 2009

Revidert og republisert februar 2012

 

Kilde: John C Maxwell; Leadership Wired, juli 2003

 

 

Lederen og etikk; Platinaregelen – en del av ditt lederskap?


Vi går til et høyere nivå når vi
behandler andre bedre enn de behandler oss!

”Sørg for å ha en grei størrelse på gravplassen bak huset
ditt, der du kan begrave dine venners feil” –Henry Ward Beecher

Spørsmålet enhver leder må stille seg er; behandler jeg andre bedre enn de behandler meg? Det aller fleste av oss svarer nei på det spørsmålet. Det har intet med om vi er spesielt gode eller dårlige mennesker, men hva som ligger naturlig nedfelt i oss. Fra tid til annen møter vi mennesker som har en a-typisk adferd i forhold til hvordan medmennesker behandles. Jeg kaller denne fremgangsmåten ”platina-regelen”. De aller fleste av oss har hørt om den ”gylne regel”, men svært få har reflektert over ”relasjonsregelen over alle relasjonsregler” – platina-regelen.

Det finnes egentlig bare tre regler vi kan bruke når det gjelder å forholde seg til andre mennesker. Og vi bruker alltid en av dem – de mest reflekterte og bevisste av oss bruker kanskje to. Disse tre reglene er;

1. Ego-regelen; vi behandler andre dårligere enn de behandler oss

2. Den gylne regelen; vi behandler andre slik de behandler oss

3. Platina-regelen; vi behandler andre bedre enn de behandler oss

Ego-regelen ødelegger mellommenneskelige forhold og fremmedgjør andre fra oss. Ledere som følger denne regelen i sin daglige omgang med andre, er direkte helsefarlige og burde vært forbudt ved lov. Mange organisasjoner, bedrifter – ja hele nasjoner preges av et lederskap tuftet på denne regelen.

Den gylne regel driver kanskje ikke mennesker bort fra oss, men den vil heller ikke tiltrekke dem til oss heller. Den er mer re aktiv enn pro aktiv og tillater andre å sette vår agenda. Platina-regelen derimot, hjelper oss til å skape positive forhold til andre og tiltrekker andre til oss; den fastsetter en positiv agenda med andre som selv negative mennesker sliter med å underminere.

Platina-ledere og deres kjennetegn.

Platina-regelen er uten tvil den minst praktiserte regel i forhold til mellommenneskelige forhold. Praktisering av denne krever pro aktiv tankegang og handling på måter som verken er naturlige eller vanlig for oss. Platinaledere har imidlertid flere ting felles. Jeg skal anskueliggjøre noen av dem her.

Platina-ledere forstår at det er ikke hva som skjer med deg som betyr noe, men hva som skjer inne i deg! Under den amerikanske borgerkrigen foregikk det en rivalisering mellom sørstatsgeneralene W.H.C. Whiting og Robert E Lee, hvor Whiting stadig uttrykte sjalusi overfor Lee. Konsekvensen av dette var blant annet en mengde ryktespredning om general Lee. Men det skulle komme en tid hvor Lee kunne ha slått tilbake for å få sin hevn. Så når president Jefferson Davies vurderte å gi Whiting en nøkkelposisjon og opprykk, spurte han general Lee om hans tanker rundt Whiting. Uten å nøle både støttet og berømmet
han Whiting. Andre offiserer som bevitnet dette, ble svært forbauset. Senere
spurte en av dem Lee om han hadde glemt alle de uvennlige ord som Whiting hadde
spredt rundt. ”Jeg forstod det slik at presidenten ønsket min mening om Whiting”, responderte Lee, ”ikke Whitings mening om meg”.

Et suksessfullt menneske er en som kan legge et solid fundament med de steinene andre har kastet på ham. Det er hva platina-ledere gjør. De holder seg tro mot sine kjerneverdier og behandler mennesker i henhold til disse verdiene, ikke i forhold til utenforliggende omstendigheter.

Platina-ledere fastholder regelen kontinuerlig. Nesten alle kan opptre overbærende stilt overfor det motsatte fra tid til annen. Det er ikke fullt så enkelt å opprettholde en slik holdning hele tiden. De fleste mennesker gjør noen gode valg hver dag. De gjør imidlertid ikke mange nok til å skape momentum og opprettholde suksess. Ledere som fastholder og opprettholder platina-regelen hele tiden skaper derfor momentum.

Platina-ledere ser sitt eget behov for overbærenhet fra tid til annen, og derfor gir de den til andre. Menneskers naturlige tilbøyelighet er ikke å gi andre et pusterom når de handler på en måte som viser deres menneskelige svakhet. La oss se det i øynene; vi er alle mennesker og vi gjør alle feil. Platinaledere gjenkjenner denne svakheten, vet at de tidvis trenger overbærenhet selv og er dermed mer tilbøyelighet til å utvise denne overfor andre.

Platina-ledere er ikke ofre, de velger å tjene andre.
Ledere som velger å følge platina-regelen gjør ikke dette fordi det ikke finnes andre alternativer. De gjør det ut i fra et selvstendig valg om å tjene andre. Å følge platina-regelen er alltid som å gå i motbakke – ingen gjør det ved en tilfeldighet.

Platina-ledere setter en høyere standard for seg selv enn hva andre ville ha gjort. Ledere og mennesker som omfavner platina-regelen gjør utmerkethet til deres mål. Det kan oppnås hvis vi er villige til å bry oss mer enn andre mener er klokt, risikere
mer enn andre mener er trygt, drømme mer enn andre mener er praktisk, forvente
mer enn andre mener mulig og arbeide mer enn andre mener er nødvendig. Når vi opptrer i henhold til vår høyeste valgte standard på livet ulike arenaer, er vi mindre tilbøyelige til å bli defensive og dermed velge ego-regelen når vi blir angrepet av andre. Når du vet at du har gjort alt du kan gjøre, kan du la kritikk renne av som vann på gåsa!

Platina-ledere får frem det beste i andre.
Platina-regelen er den eneste måten å få ut det beste i andre. Poet og filosof Johann Wolfgang von Goethe sa; ”Behandle mennesker slik de burde være og du vil hjelpe dem å bli hva de er kapabel til å bli.” Platina-ledere bringer også frem det beste i dem selv. Dersom du gjør det til en vane å behandle andre best mulig vil det påvirke måten du
ser verden og deg selv på
. President Abraham Lincoln sa en gang; ”Die when I may, I want it said of me by those who knew me best that I always plucked a thistle and planted a flower where I thought a flower would grow.” Det er hva platina-regelen gjør med et menneskes hjerte over tid; den planter blomster hvor torner tidligere regjerte. Måten
vi som ledere behandler andre blir vår ”uttalelse” til verden om hva vi er
.
Praktisering av platina-regelen er ikke den enkleste reisen vi tar, men det er
den eneste som leder livet vårt til det høyeste nivå.

John Kjetil Wang-Hansen, juni 2011

Publisert første gang juli 2009 på www.ditt-lederskap.no

Kilde:

John C Maxwell: “Winning
with People” – 2004