Posisjoner versus disposisjoner – lederens troverdighet


”En sjefsstilling gir deg kun litt tid, enten til å utradere din innflytelse eller til å utvikle og styrke den”

I dag gikk jeg raskt igjennom noen nettaviser i jakten på oppslag som sier noe om en lederes troverdighet. Her er tre utvalgte; ”Mangemillionær (styreleder og konsernsjef) tiltalt for bedrageri”, Sp skjulte partistøtte i faktura”, ”Fotballtoppenes svartebørskontoer”. Dette var i dag, 26. oktober. Dessverre så kan vi lese slike oppslag hver eneste dag. Vi ser det på nyhetskanalene og vi opplever det i egen hverdag; mange lederes manglende moralske kompass, preget av et relativistisk og egosentrisk samfunn. Ledere lar seg lede, i stede for selv å rettlede.

Posisjon vs disposisjon
Det er ikke sjefsstillingen din som er viktig i forhold til ditt lederskap. Det er de disposisjonene du gjør i den posisjonen du innehar som er vesentlig. En sjefsstilling gir deg kun litt tid, enten til å utradere din innflytelse eller til å utvikle og styrke den. Din innflytelse henger nøye sammen med din troverdighet. Din troverdighet, eller mangel på sådan, er lik graden av tillit du innehar hos dine medarbeidere.

Vår innflytelse som leder har mindre å gjøre med den stillingen eller posisjonen vi innehar, enn med det livet vi lever. Innflytelse er makt, og mange stillinger innebærer makt. Men denne formen for makt og innflytelse er avhengig av stillingen vi sitter i og den utøves ofte med trusler, kontroll og instruksjon. Reell innflytelse og påvirkning utøves med motivasjon, frigjøring av menneskers potensial og veiledning.

Det dreier seg altså ikke om posisjon men produksjon. Det er ikke den utdannelsen vi får, men den myndighet og de egenskaper vi gir, som teller for andre mennesker. Nøkkelordet er troverdighet. Troverdighet gir tillitt. For ikke mange dager siden kunne en meningsmåling fortelle at kun 13 % av de spurte hadde tillit til politikere. Politikere har liten grad av tillit i folket – fordi de ikke er troverdige. Vår troverdighet skapes gjennom våre holdninger og verdier, hva vi brenner for. Når våre løfter brytes, forvitrer troverdigheten og dermed andre menneskers tillit til oss. Mister vi tillit som leder, har vi ingenting. Vi har kun en sjefsstilling – med svært begrenset påvirkning på andre.

Viktige spørsmål
Vi får troverdighet når det er samsvar mellom liv og lære, og når begge disse gir noe av verdi til andre. Det er altså ikke nok med bare ”walk the talk”. Men både liv og lære må gi verdi til andre. Troverdigheten vår sier dermed også mye om vår integritet og karakter som menneske – som aldri kan skilles fra de roller vi spiller, i familien og i samfunnet. Spørsmålet en hver leder må stille seg er dermed; hvordan klarer du deg når det gjelder troverdighet? Det finnes noen gode spørsmål vi kan stille oss selv i forhold til vår troverdighet;

Konsekvens; er du den samme personen uansett hvem du er sammen med? Er det samsvar mellom det du sier og det du gjør, uansett hvor du er og hvem du er sammen med? Er svaret ditt ja, så vil du høyst sannsynlig bli oppfattet som konsekvent, og dermed troverdig.

Dine valg; Er det slik at du gjør dine valg på grunnlag av hvordan de vil komme andre til gode? Er det slik at din agenda som leder kommer som nummer tre på listen, bak den organisasjonen du er satt til å lede og de menneskene du er satt til å lede? Er svaret ditt ja, så vil menneskene rundt deg oppleve deg som troverdig og omsorgsfull. Husk, mennesker bryr seg ikke om hva du vet før de vet at du bryr deg.

Ros; ros er balsam for sjelen og en kraftig katalysator for økt motivasjon og anerkjennelse. Er du tidlig ute for å gi andre anerkjennelse for innsatsen deres når du lykkes som et resultat av dette? Denne verden trenger ledere som tar en mindre del av rosen og anerkjennelsen, og en litt større del av skylden. Er du en slik leder?

Hel ved? Er det slik at du jobber mer med imaget ditt enn med integriteten? Din troverdighet står og faller med din integritet og et image varer aldri. Vi kan aldri skjule vårt egentlige jeg og når imaget sprekket, kommer vårt sanne jeg frem. Derfor er utvikling av vår egen karakter det vi alltid bør ha fokus på. Det handler om å ta valg og selvdisiplin, det handler om å ta livets viktigste valg allerede i dag (hvis du ikke allerede har gjort det), for så å administrere dem i dagene som er igjen av våre liv. Vi blir i morgen det vi gjør i dag. Dagen i dag teller, for morgendagen er den første i resten av ditt liv.