Lederen og etikk; Platinaregelen – en del av ditt lederskap?


Vi går til et høyere nivå når vi
behandler andre bedre enn de behandler oss!

”Sørg for å ha en grei størrelse på gravplassen bak huset
ditt, der du kan begrave dine venners feil” –Henry Ward Beecher

Spørsmålet enhver leder må stille seg er; behandler jeg andre bedre enn de behandler meg? Det aller fleste av oss svarer nei på det spørsmålet. Det har intet med om vi er spesielt gode eller dårlige mennesker, men hva som ligger naturlig nedfelt i oss. Fra tid til annen møter vi mennesker som har en a-typisk adferd i forhold til hvordan medmennesker behandles. Jeg kaller denne fremgangsmåten ”platina-regelen”. De aller fleste av oss har hørt om den ”gylne regel”, men svært få har reflektert over ”relasjonsregelen over alle relasjonsregler” – platina-regelen.

Det finnes egentlig bare tre regler vi kan bruke når det gjelder å forholde seg til andre mennesker. Og vi bruker alltid en av dem – de mest reflekterte og bevisste av oss bruker kanskje to. Disse tre reglene er;

1. Ego-regelen; vi behandler andre dårligere enn de behandler oss

2. Den gylne regelen; vi behandler andre slik de behandler oss

3. Platina-regelen; vi behandler andre bedre enn de behandler oss

Ego-regelen ødelegger mellommenneskelige forhold og fremmedgjør andre fra oss. Ledere som følger denne regelen i sin daglige omgang med andre, er direkte helsefarlige og burde vært forbudt ved lov. Mange organisasjoner, bedrifter – ja hele nasjoner preges av et lederskap tuftet på denne regelen.

Den gylne regel driver kanskje ikke mennesker bort fra oss, men den vil heller ikke tiltrekke dem til oss heller. Den er mer re aktiv enn pro aktiv og tillater andre å sette vår agenda. Platina-regelen derimot, hjelper oss til å skape positive forhold til andre og tiltrekker andre til oss; den fastsetter en positiv agenda med andre som selv negative mennesker sliter med å underminere.

Platina-ledere og deres kjennetegn.

Platina-regelen er uten tvil den minst praktiserte regel i forhold til mellommenneskelige forhold. Praktisering av denne krever pro aktiv tankegang og handling på måter som verken er naturlige eller vanlig for oss. Platinaledere har imidlertid flere ting felles. Jeg skal anskueliggjøre noen av dem her.

Platina-ledere forstår at det er ikke hva som skjer med deg som betyr noe, men hva som skjer inne i deg! Under den amerikanske borgerkrigen foregikk det en rivalisering mellom sørstatsgeneralene W.H.C. Whiting og Robert E Lee, hvor Whiting stadig uttrykte sjalusi overfor Lee. Konsekvensen av dette var blant annet en mengde ryktespredning om general Lee. Men det skulle komme en tid hvor Lee kunne ha slått tilbake for å få sin hevn. Så når president Jefferson Davies vurderte å gi Whiting en nøkkelposisjon og opprykk, spurte han general Lee om hans tanker rundt Whiting. Uten å nøle både støttet og berømmet
han Whiting. Andre offiserer som bevitnet dette, ble svært forbauset. Senere
spurte en av dem Lee om han hadde glemt alle de uvennlige ord som Whiting hadde
spredt rundt. ”Jeg forstod det slik at presidenten ønsket min mening om Whiting”, responderte Lee, ”ikke Whitings mening om meg”.

Et suksessfullt menneske er en som kan legge et solid fundament med de steinene andre har kastet på ham. Det er hva platina-ledere gjør. De holder seg tro mot sine kjerneverdier og behandler mennesker i henhold til disse verdiene, ikke i forhold til utenforliggende omstendigheter.

Platina-ledere fastholder regelen kontinuerlig. Nesten alle kan opptre overbærende stilt overfor det motsatte fra tid til annen. Det er ikke fullt så enkelt å opprettholde en slik holdning hele tiden. De fleste mennesker gjør noen gode valg hver dag. De gjør imidlertid ikke mange nok til å skape momentum og opprettholde suksess. Ledere som fastholder og opprettholder platina-regelen hele tiden skaper derfor momentum.

Platina-ledere ser sitt eget behov for overbærenhet fra tid til annen, og derfor gir de den til andre. Menneskers naturlige tilbøyelighet er ikke å gi andre et pusterom når de handler på en måte som viser deres menneskelige svakhet. La oss se det i øynene; vi er alle mennesker og vi gjør alle feil. Platinaledere gjenkjenner denne svakheten, vet at de tidvis trenger overbærenhet selv og er dermed mer tilbøyelighet til å utvise denne overfor andre.

Platina-ledere er ikke ofre, de velger å tjene andre.
Ledere som velger å følge platina-regelen gjør ikke dette fordi det ikke finnes andre alternativer. De gjør det ut i fra et selvstendig valg om å tjene andre. Å følge platina-regelen er alltid som å gå i motbakke – ingen gjør det ved en tilfeldighet.

Platina-ledere setter en høyere standard for seg selv enn hva andre ville ha gjort. Ledere og mennesker som omfavner platina-regelen gjør utmerkethet til deres mål. Det kan oppnås hvis vi er villige til å bry oss mer enn andre mener er klokt, risikere
mer enn andre mener er trygt, drømme mer enn andre mener er praktisk, forvente
mer enn andre mener mulig og arbeide mer enn andre mener er nødvendig. Når vi opptrer i henhold til vår høyeste valgte standard på livet ulike arenaer, er vi mindre tilbøyelige til å bli defensive og dermed velge ego-regelen når vi blir angrepet av andre. Når du vet at du har gjort alt du kan gjøre, kan du la kritikk renne av som vann på gåsa!

Platina-ledere får frem det beste i andre.
Platina-regelen er den eneste måten å få ut det beste i andre. Poet og filosof Johann Wolfgang von Goethe sa; ”Behandle mennesker slik de burde være og du vil hjelpe dem å bli hva de er kapabel til å bli.” Platina-ledere bringer også frem det beste i dem selv. Dersom du gjør det til en vane å behandle andre best mulig vil det påvirke måten du
ser verden og deg selv på
. President Abraham Lincoln sa en gang; ”Die when I may, I want it said of me by those who knew me best that I always plucked a thistle and planted a flower where I thought a flower would grow.” Det er hva platina-regelen gjør med et menneskes hjerte over tid; den planter blomster hvor torner tidligere regjerte. Måten
vi som ledere behandler andre blir vår ”uttalelse” til verden om hva vi er
.
Praktisering av platina-regelen er ikke den enkleste reisen vi tar, men det er
den eneste som leder livet vårt til det høyeste nivå.

John Kjetil Wang-Hansen, juni 2011

Publisert første gang juli 2009 på www.ditt-lederskap.no

Kilde:

John C Maxwell: “Winning
with People” – 2004